ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการมาเรียน​ 100% ในวันพฤหัสบดีที่​ 13​ สิงหาคม​ 2563

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี

เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ