ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมแคมป์ (COM CAMP) ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมแคมป์ (COM CAMP) ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้

นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้มาติดต่อขอรับเอกสารถึงผู้ปกครองและกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563