• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับเกียรติบัตรของโรงเรียน ในโครงการทดสอบ Thanyaburi Pre-Entrance 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับเกียรติบัตรของโรงเรียน ในโครงการทดสอบ Thanyaburi Pre-Entrance 2020

ให้นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมารับในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอำนวยการโรงเรียนธัญบุรี สอบถามเพิ่มเติม 025238840 ต่อ123124

***หมายเหตุ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าตรวจสอบคะแนนรายบุคคลได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน***

หรือคลิกที่นี่ —>>> LINK