เพลงมาร์ชโรงเรียนธัญบุรี

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

เนื้อเพลง มาร์ชโรงเรียนธัญบุรี

เราเหล่าชาวธัญบุรี ลูกขาวแดงใจรักในศักดิ์ศรี
เราทุกคนพร้อมพรักสามัคคี ยึดถือความดีมีศิลธรรมช่วยนำพา
เคร่งวินัยไฝ่หาสิ่งน่ารู้ เคารพครูผู้ประทานการศึกษา
หมั่นฝึกฝนอบรมจริยา ปลูกศัทธายึดมั่นกันทุกคน

เรียน กีฬา เอื้ออารีเรามีพร้อม มนัสน้อมพัฒนาสถาผล
เพื่อให้เกียรติก้องไกลในสกล หมั่นฝึกฝนในด้านการวิชา
ถิ่นบัวขาวเรานั้นยังคงอยู่ เบ่งบานเชิดชูสถาบันการศึกษา
รวงข้าวพราวพริ้วทิวพนา โบกสัญญาผองข้า “ธัญบุรี”