สัญลักษณ์โรงเรียน

พระประจำโรงเรียนธัญบุรี

พระศรีธัญญรัตนมหามุนี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

Logo โรงเรียนธัญบุรี


ดอกบัว หมายถึง จังหวัดปทุมธานี

รวงข้าว หมายถึง อำเภอธัญบุรี
เสมา หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ
รัศมี หมายถึง ปัญญาความรู้

ต้นไม้ประจำโรงเรียนธัญบุรี

ต้นสัตตบรรณ
ต้นไม้ประจำโรงเรียนธัญบุรี

สีประจำโรงเรียนธัญบุรี ขาว-แดง

สีประจำโรงเรียน
ขาว-แดง

เอกลักษณ์

“เน้นสองภาษา พัฒนาคุณธรรม”

อัตลักษณ์

“ลูกธัญบุรี  เป็นคนดี  มีวินัย”