• Home »
  • ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ. »
  • นางสาววรดา วงศ์ทะยาน ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่าย 2/2562 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 วิชาคอมพิวเตอร์

นางสาววรดา วงศ์ทะยาน ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่าย 2/2562 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 วิชาคอมพิวเตอร์