กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

07.45 น. – เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.20 น. – กิจกรรมวันเด็ก
– พิธีเปิดกิจกรรม
– ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563

09.00 น. – กิจกรรมการจับฉลากมอบของขวัญให้กับนักเรียน
10.50 น. – กิจกรรมการปลูกต้นไม้
11.00 น. – นักเรียนขึ้นห้องเรียนรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่และรื่นเริงวันเด็ก
13.00 -16.00 น. กิจกรรมดนตรี ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนธัญบุรี
***หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายชุดกีฬาสี***