คืนสู่เหย้า 70 ปี ชาวธัญบุรี


สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับโรงเรียนธัญบุรี  ขอเรียนเชิญน้องพี่ ป.ท. ๗ และ ธ.บ.  ครูเก่าโรงเรียนธัญบุรีทุกท่าน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธัญบุรี เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ๗๐ ปี ชาวธัญบุรี” เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง ๗ ทศวรรษแห่งความรุ่งเรือง และวาระที่โรงเรียนธัญบุรีจะมีอายุครบ ๗๐ ปี  ในวันเสาร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนธัญบุรี

ติดต่อซื้อบัตร บัตรโต๊ะจีน ราคาโต๊ะละ ๓,๐๐๐ บาท ที่
๑. ฝ่ายการเงินโรงเรียนธัญบุรี
โทร ๐๒ – ๕๒๓ ๘๘๔๐ ต่อ ๑๒๑
โทร ๐๒ – ๙๙๘ ๙๒๘๘
โทร ๐๒ – ๕๓๒ ๕๒๕๖
๒. ครูพิมลพัชร์ กลีบมาลัย โทร ๐๘๙ – ๕๑๒๕๔๖๐
๓. ประธาน/ผู้แทนรุ่น

ชำระการจองบัตรโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขา ฟิวเจอร์พารค์ รังสิต
ชื่อบัญชี นายสมนึก จัตตุวัฒนา หรือ นางปิยภา ชูชีพ
หรือ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ (คืนสู่เหย้าชาวธัญบุรี)
หมายเลขบัญชี ๐๒๐๓๐๒๐๓๗๒๙๔
และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ Line ID: RUJIRA KUNSONG

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๑. นายสมนึก จัตตุวัฒนา (นายกสมาคมฯ) ประธานจัดงานคืนสู่เหย้า
โทร ๐๘๑ ๘๐๒๐๖๔๘
๒. น.ท.สมชาย ธรรมนิทา (ประชาสัมพันธ์การจัดงาน)
โทร ๐๘๑ ๗๐๐๓๙๔๘
๓. นายเกรียงไกร ดำประภา ( รองผอ. โรงเรียนธัญบุรี)
โทร ๐๘๕ – ๓๗๑๙๑๖๔