• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ฝ่ายบริหารโรงเรียนร่วมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนและเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารโรงเรียนร่วมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนและเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ