ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่าย 1/2562 สอวน.เคมี

เด็ก สอวน. โรงเรียนธัญบุรี