ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่าย 1/2562 สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์

เด็กเก่งโรงเรียนธัญบุรี