• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

S__1073192