• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการวยิตามินสมอง โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนธัยบุรีกับกรมบังคับคดี

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการวยิตามินสมอง โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนธัยบุรีกับกรมบังคับคดี

S__1073191