• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • โรงเรียนธัญบุรี จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมโพธิสัตว์น้อย ขอพ่อแม่เลิกเหล้า” นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

โรงเรียนธัญบุรี จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมโพธิสัตว์น้อย ขอพ่อแม่เลิกเหล้า” นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

S__1073189