• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีร่วมถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม โดยร่วมนำถวาย ทั้งหมดจำนวน ๕ วัด คือ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต วัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ วัดเขียนเขต วัดมูลจินดาราม วัดประยูรธรรมาราม เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีร่วมถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม โดยร่วมนำถวาย ทั้งหมดจำนวน ๕ วัด คือ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต วัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ วัดเขียนเขต วัดมูลจินดาราม วัดประยูรธรรมาราม เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

S__4030476