• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครู ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

นายชาลี วัฒนเขจร ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครู ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

IMG_6856 (Large)