• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครู ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโครงการพิเศษ 2561

นายชาลี วัฒนเขจร ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครู ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนโครงการพิเศษ 2561

IMG_6828 (Large)