• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตามหลักศาสนา จังหวัดปทุมธานี

นายชาลี วัฒนเขจร เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตามหลักศาสนา จังหวัดปทุมธานี

IMG_6367 (Large)