ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนธัญบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270184
รหัส Smis 8 หลัก :
  13022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  270184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธัญบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thanyaburi
ที่อยู่ :
  เลขที่ 2 ถนน พหลโยธิน 94
ตำบล :
  ประชาธิปัตย์
อำเภอ :
  ธัญบุรี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12130
โทรศัพท์ :
  02-523-8840
โทรสาร :
  02-523-8188
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เม.ย. 2493
อีเมล์ :
  contact@tbs.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตปิยมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รังสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  20 กม.

ตราสัญลักษณ์

newlogo