รอบรั้วโรงเรียนธัญบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกค...
Read More
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือก ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรีย...
Read More
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือก ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

การเข้าใช้งาน Microsoft Teams

การสมัครเมล ขอ สพฐ. ...
Read More
การเข้าใช้งาน Microsoft Teams

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ปฎิทินการรับสมัครนัก...
Read More
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรีเรื่องยกเลิกการยื่นความจำนงออนไลน์ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศจากโรงเรียนธัญ...
Read More
ประกาศจากโรงเรียนธัญบุรีเรื่องยกเลิกการยื่นความจำนงออนไลน์ห้องเรียนทั่วไป

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ประกาศจากโรงเรียนธัญ...
Read More
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

รับสมัครนักศึกษา กศน. โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 1/2563

โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุ...
Read More
รับสมัครนักศึกษา กศน. โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 1/2563

โรงเรียนธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...
Read More
โรงเรียนธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบผลการเรียน หม...
Read More
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2        ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศโรงเรียนธัญบุร...
Read More
ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องแจ้งเลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนโครงการพิเศษ

ยื่นความจำนงออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนธัญบุรี

กิจกรรมของโรงเรียนธัญบุรี

ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ.

วิดีโอโรงเรียนธัญบุรี

เช็คค่าฝุ่น PM2.5 ภายในโรงเรียน