เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2566


ดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์แนบ