• Home »
  • ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ. »
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประจำปี 2563

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประจำปี 2563

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนตร์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประจำปี 2563 ณ วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี