พิธีอัญเชิญรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒