• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • โรงเรียนธัญบุรี จัดโครงการการอบรมแกนนำสภานักเรียน เรื่องแนวทางป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และการจัดทำสื่อในการป้องกันการทุจริต

โรงเรียนธัญบุรี จัดโครงการการอบรมแกนนำสภานักเรียน เรื่องแนวทางป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และการจัดทำสื่อในการป้องกันการทุจริต

โรงเรียนธัญบุรี จัดโครงการการอบรมแกนนำสภานักเรียน เรื่องแนวทางป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
และการจัดทำสื่อในการป้องกันการทุจริต โดยได้รับเกียรติ นางงามพิศ ลวากร ผอ.สพม.เขต ๔
เป็นประธานเปิดการอบรม วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี

S__4177962