รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม สอวน. ค่ายที่ 1/2562 สาขา คอมพิวเตอร์

สอวน

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1-5 ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรม สอวน. ค่ายที่ 1  สาขาคอมพิวเตอร์
1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร สอวน.คอมพิวเตอร์ โรงเรียนธัญบุรี  https://forms.gle/phuTCdYcb645mrB38

2. ประกาศรับสมัคร และช่องทางการสมัครสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน https://www.sci.ku.ac.th/blog/posn-announcement-2562

หรือติดต่อสมัครที่ห้องคอมพิวเตอร์ –> ครูณัชญ์สรัล
เข้ากลุ่มไลน์ สอวน.คอมพิวเตอร์ ธบ. https://line.me/R/ti/g/8_P0ulvdjf

เข้ากลุ่มไลน์ สอวน. QRCODE —> 26870