• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • โรงเรียนธัญบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาลี วัฒนเขจร เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์แปลและหล่อเทียนพรรษา พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ ประธานฝ่ายสงฆ์ จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนธัญบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาลี วัฒนเขจร เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์แปลและหล่อเทียนพรรษา พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ ประธานฝ่ายสงฆ์ จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี

S__3923975