• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • โรงเรียนธัญบุรี จัดพิธีทวบคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนธัญบุรี จัดพิธีทวบคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

S__3874830