• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหารและนายสมพงษ์ ลิ้มเจริญ กรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหารและนายสมพงษ์ ลิ้มเจริญ กรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

S__3833900