• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครูเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปัฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับฝ่ายบริหารและคณะครูเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปัฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

IMG_6661 (Large)