ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่องประกาศเกณฑ์เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศไ

Read more

ขอเชิญชวน คณะครูและนักเรียนทุกคน บุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวน คณะครูและน

Read more

ประกาศ กิจกรรมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันอาเซียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญบุรีเท่านั้น

ประกาศกิจกรรมการประก

Read more

🎉 เชิญชวนคณะครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์​ วัดความเรื่องวันสุนทรภู่​และวัน​ภาษาไทย​แห่งชาติ

📢📢📢 กลุ่มสาระการเรีย

Read more

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิงคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

Read more