ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ เพื่อสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)036

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

Read more

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

โรงเรียนธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Read more