ลงทะเบียนการสั่งจองกระเป๋า และชุดพละโรงเรียนธัญบุรี

>>>สรุปขั้นตอนการสั่งจองกระเป๋า และชุดพละ

  1. ให้นักเรียนสแกนคิวอาร์โค้ด ระดับชั้นของตนเอง

  2. ทำการกรอกข้อมูลและเลือกรายการสั่งจอง

  3. โอนเงินเข้าบัญชี สหกรณ์โรงเรียนธัญบุรี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 120-0-039432

  4. แนบหลักฐานการชำระเงิน

  5. กดส่ง

รายชื่อผู้สั่งจอง ชั้น ม.1

รายชื่อผู้สั่งจอง ชั้น ม.4

รายชื่อผู้สั่งจอง ชั้น ม.2,3,5,6