สมัครเข้าเรียนชุมนุม ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 **ห้องเรียนพิเศษห้ามสมัคร**

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. ชุมนุมเส้นสายลายมือ

2. ชุมนุมอ่านเอาเรื่อง

3. ชุมนุมประชาสัมพันธ์

4. ชุมนุมทำนองเสนาะ

5. รักการอ่าน

6. คำคมไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. ชุมนุมภาษาจีน (พื้นฐานและวัฒนธรรม)

2. ชุมนุมภาษาเกาหลี

3. ชุมนุม DIY Club

4. ชุมนุม English is Fun

5. ชุมนุม English and Game

6. ชุมนุม MC Club

7. ชุมนุมภาษาฝรั่งเศส

8. ชุมนุม Crossword

9. ชุมนุม Reading for Fun

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. ชุมนุมมารยาทไทย

2. ชุมนุมภาพยนตร์สั้น

3. ชุมนุม (อาสา) การละคร

4. ชุมนุม Board Games

5. ชุมนุมอัพเดท นิวส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. ชุมนุมเวทคณิต

2. ชุมนุม Math Fun

3. ชุมนุมเกมคณิต

4. ชุมนุมนักคณิตคิดสนุก

5. ชุมนุม Math Art

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ชุมนุม สอวน.ฟิสิกส์

2. ชุมนุมเคมีโอลิมปิก

3. ชุมนุมชีวะ สอวน.

4. ชุมนุมวิทยาศาสตร์

5. ชุมนุมนักบินน้อย

6. ชุมนุมตัดต่อวิดีโอ

7. ชุมนุมวาดการ์ตูนออนไลน์

8. ชุมนุม ถ่ายภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1. ชุมนุมสหกรณ์

2. ชุมนุมธนาคารโรงเรียน

3. ชุมนุมประดิดประดอย

4. ชุมนุมนักสะสม

5. ชุมนุมเกษตร

6. ชุมนุมหุ่นยนต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. ชุมนุมดนตรีไทย

2. ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย

3. ชุมนุมเปเปอร์มาเช่รักษ์โลก

4. ชุมนุมวาดภาพสร้างสรรค์

5. ชุมนุมวาดภาพพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

1. ชุมนุมฟุตบอล

2. ชุมนุมวอลเล่ย์บอล

3. ชุมนุมเทควันโด

4. ชุมนุมอาสาพยาบาล

5. ชุมนุมฟุตซอล

6. ชุมนุมบาสเกตบอล

7. ชุมนุมเปตอง

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ชุมนุม YC เพื่อนที่ปรึกษา

2. ชุมนุมหนูน้อยพอเพียง