ประกาศผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ที่ได้ทดสอบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ประกาศผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ที่ได้ทดสอบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา