นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการวยิตามินสมอง โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนธัยบุรีกับกรมบังคับคดี

Read more

ดร.งามพิศ วลากร ผู้อำนวยการ สมพ.4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชน BGPU CAMPUS TOUR 2019 เพื่อคัดเลือกนักเตะเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

โรงเรียนธัญบุรี จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมโพธิสัตว์น้อย ขอพ่อแม่เลิกเหล้า” นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

Read more

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กิจกรรรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้น ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

Read more

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ นำสถาบันเรียนพิเศษออนไลน์ ได้เข้ามาทำกิจกรรม EDUGEN เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

Read more

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี พร้อมกับฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ tbs science day 2019

Read more

โรงเรียนธัญบุรีร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

Read more

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2562

Read more

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ลงตรวจอาหาร และความสะอาดที่โรงอาหาร โดยมีผู้อำนวยการชาลี วัฒนเขจร และคณะครู ร่วมตรวจความสะอาดอาหารและความสะอาดของโรงอาหาร

5 สิงหาคม 2562 เจ้าห

Read more

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID” พิชิตปัญหาเด็กไทย

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ

Read more