นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน

Read more

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Read more

ฝ่ายบริหารโรงเรียนร่วมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนและเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เดินทางไปให้ขวัญกำลังใจและร่วมชื่นชม คณะครูและนักเรียน ตัวแทนของโรงเรียนและเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคกลางและตะวันออก รอบระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้

Read more

โรงเรียนธัญบุรี ดำเนินการตามโครงการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2652 จัดกิจกรรมมหกรรมเปิดโลกวิชาการธัญบุรี Thanyaburi School Academic Fair 2019

Read more

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

Read more