โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ช่องทางการติดต่อสอบถาม (ไลน์กลุ่ม)

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการชำระเงินดังนี้
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ที่ธนาคารทุกสาขา
  • ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารทุกสาขา
  • ชำระผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร
**** ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
*** เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 120-097576-6
*** ชื่อบัญชี โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน

เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ผู้สมัครสอบต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน โดยการแนบใบเสร็จหรือสลิปส่ง แจ้งข้อมูลการชำระเงิน มิฉะนั้น จะถือว่ายังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ