ระบบรับสมัครธัญบุรี Pre-Entrance 2022

ปฏิทินการรับสมัครธัญบุรี Pre-Entrance 2022


รับสมัคร

– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 : วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 23 มกราคม 2565
– ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4 : วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 23 มกราคม 2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

– วันที่ 28 มกราคม 2565

– ทางเว็บไซต์ www.tbs.ac.th 

 

สอบ Pre-Entrance

– วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

– สอบออนไลน์ ในระบบ Google Classroom

 

ประกาศผลสอบ Pre-Entrance

– วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

– ทางเว็บไซต์  www.tbs.ac.th

ประเภทการทดสอบความรู้


ห้องเรียนพิเศษ

– ม.1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ (Pre-Entrance)

– ม.4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ (Pre-Entrance)

 

ห้องเรียนทั่วไป

– ม.1 ห้องเรียนปกติ (Pre-Entrance)
– ม.4 ห้องเรียนปกติ (Pre-Entrance)

ทดสอบระบบ

นักเรียนเข้าห้อง Google Classroom

– วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565

ช่องทางการติดต่อสอบถาม (ไลน์กลุ่ม)

 

ค่าสมัครทดสอบความรู้ และการชำระเงิน

ค่าสมัครทดสอบความรู้

– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 : 200 บาท

– ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4 : 200 บาท

 

ชำระเงินและแจ้งการชำระเงิน

– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 : วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 23 มกราคม 2565

– ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4 : วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 23 มกราคม 2565

 

ช่องทางการชำระเงิน

– เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM, หรือแอปพลิเคชัน

– ชื่อบัญชี โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เลขที่บัญชี 120-0-97576-6 ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต