• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ จัดประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ จัดประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1