• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ รายงานความคืบหน้าต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสร้างห้องน้ำหญิง ณ โรงเรียนธัญบุรี

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ รายงานความคืบหน้าต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสร้างห้องน้ำหญิง ณ โรงเรียนธัญบุรี