ระบบรับสมัครธัญบุรี Pre Entrance 2021

ปฏิทินการรับสมัครธัญบุรี Pre Entrance 2021

รับสมัคร

– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 3 มีนาคม 2564
– ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4 : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 3 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 : วันที่ 5 มีนาคม 2564
– ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4 : วันที่  5 มีนาคม 2564

ทดสอบความรู้

– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 : วันที่ 7 มีนาคม 2564
– ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4 : วันที่  7 มีนาคม 2564

ประกาศผล

– ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 : วันที่ 12 มีนาคม 2564
– ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4 : วันที่  12 มีนาคม 2564

ประเภทการทดสอบความรู้

ห้องเรียนพิเศษ

– ม.1 English Program (Pre EP)
– ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Pre Gifted)
– ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Pre Intensive Gifted Program)

– ม.4 วิทยาศาสตร์-นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Pre Sci-Tech)

ห้องเรียนทั่วไป

– ม.1 ห้องเรียนปกติ (Pre Entrance)
– ม.4 ห้องเรียนปกติ (Pre Entrance)

ค่าสมัครทดสอบความรู้

ห้องเรียนพิเศษ

– ประเภทละ 300 บาท

ห้องเรียนปกติ

– ประเภทละ 300 บาท