• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ พบนักเรียนในวันเปิดเรียนหลังจากการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ พบนักเรียนในวันเปิดเรียนหลังจากการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019