• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ มอบหมายงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไปประสานงานกับเทศบาลนครรังสิตขอใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนธัญบุรี

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ มอบหมายงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไปประสานงานกับเทศบาลนครรังสิตขอใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนธัญบุรี