• Home »
  • กระดานข่าวโรงเรียน »
  • ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เป็นประธานประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-6 ผ่านระบบการถ่ายทอดสด

ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เป็นประธานประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-6 ผ่านระบบการถ่ายทอดสด