ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม