ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง

คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานก่อสร้าง

คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา

คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง