การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับครูผู้สอน

การใช้งาน google classroom สำหรับครูผู้สอน

การเข้าใช้งาน การสร้างชั้นเรียน และการลบชั้นเรียน google classroom

การเพิ่ม การลบนักเรียนในห้องเรียน google classroom

การลงสื่อการสอนสื่อประเภทต่าง ๆ ใน google classroom

การมอบหมายงานและการให้คะแนน ในระบบ google classroom

เข้าดูคะแนนนักเรียนทุกงาน ในระบบ google classroom

การใช้งาน classroom ร่วมกับ meet ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์

การใช้งาน google meet สำหรับครูผู้สอน

การเข้าใช้งานและการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย google meet

การแชร์หน้าจอสื่อการสอน google meet สำหรับครูผู้สอน

การบันทึกวิดีโอการสอนของตนเอง ด้วย google meet

ดาวน์โหลดคู่มือ การใช้งาน google meet ฉบับสำหรับครูผู้สอนได้ที่ LINK

การใช้งานโปรแกรม zoom หน้าจอ และ google drive

การใช้งานโปรแกรม ZOOM หน้าจอ สำหรับครูผู้สอน

การใช้งาน google drive อย่างง่าย ในการเก็บข้อมูล