• Home »
  • การจัดซื้อจัดจ้าง »
  • โรงเรียนธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โรงเรียนธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ราคากลาง

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ LINK