• Home »
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ »
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา) ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา) ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปรับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการมอบตัว ดังนี้

– โครงการห้องเรียนพิเศษ
รายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี
มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

ห้องเรียนทั่วไป

รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

ประเภทห้องเรียนทั่วไป คลิก

ห้องเรียนทั่วไป-1

ประเภทห้องเรียนพิเศษ คลิก

ห้องเรียนพิเศษ-1

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนธัญบุรี คลิก