จบ ม.3 เรียนต่อแผนการเรียนไหนดี โรงเรียนธัญบุรีมีแผนการเรียนไหนบ้าง?

โรงเรียนธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4 จะมีสายการเรียนอะไรบ้างนั้น แล้วการเรียนแต่ละสายการเรียนเป็นอย่างไร สามารถศึกษาได้จากวิดีโอ
1. แนะนำแผนการเรียน อังกฤษ – จีน

2. แนะนำแผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส

3. แนะนำแผนการเรียนวิทย์ – คอม

4. แนะนำแผนการเรียนศิลปกรรม

5. แนะนำแผนการเรียน อังกฤษ-เกาหลี

6. แผนการเรียนวิทย์-คณิต

รอติดตามวิดีโอแนะนำแผนการเรียนวิทย์-คณิต เร็วๆนี้