จบ ม.3 เรียนต่อแผนการเรียนไหนดี โรงเรียนธัญบุรีมีแผนการเรียนไหนบ้าง?

โรงเรียนธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีสายการเรียนอะไรบ้างนั้น แล้วการเรียนแต่ละสายการเรียนเป็นอย่างไร สามารถศึกษาได้จากวิดีโอ


1. แนะนำแผนการเรียน อังกฤษ – ฝรั่งเศส

2. แนะนำแผนการเรียน อังกฤษ – เกาหลี


3. แนะนำแผนการเรียน อังกฤษ-จีน


4. แนะนำแผนการเรียนอังกฤษ ไทย สังคม


5. แนะนำแผนการเรียน อังกฤษ – ญี่ปุ่น


6. แนะนำแผนการเรียน อังกฤษ – คณิต


7. แนะนำแผนการเรียน วิทย์ – คณิต

8. แนะนำแผนการเรียน วิทย์ – คอม


9. แนะนำแผนการเรียน sci-tech


10. แนะนำแผนการเรียน Eng-Math Intensive


11. แนะนำแผนการเรียน Intensive Gifted


12. แนะนำแผนการเรียน English Program ม.ปลาย


13. แนะนำแผนการเรียน ศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก